Kontakt

HOLBÆK

Har du spørgsmål af praktisk eller billedkunstnerisk faglig karakter er du meget velkommen til at rette henvendelse til den kunstfaglige afdelingsleder eller administrationen:

BGK Holbæk

Henrik Miklos Andersen,
kunstfaglig afdelingsleder
Kunsthøjskolen
Ladegårdsalléen 5, 4300 Holbæk
Telefon: 20 15 86 32
hem@holb.dk

Administration

Christian Frank
Holbæk Kulturskole
Gl. Ringstedvej 32E
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 72 70
kulturskolen@holb.dk

 

ROSKILDE

Har du spørgsmål af praktisk eller billedkunstnerisk faglig karakter er du meget velkommen til at rette henvendelse til de kunstfaglige afdelingsledere eller administrationen:

BGK Roskilde
c/o Byens Hus
Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
2. sal - Indgang fra bagsiden af huset - Indgang H eller I

Kunstfaglig afdelingsleder
Astrid Winsløw Hammer
+ 45 2133 8335
astridwh@roskilde.dk 

og

Kunstfaglig afdelingsleder
Heine Skjerning 
+ 45 2234 3231 
heineskjerning@gmail.com

Administration

Roskilde Kulturskole
Planetvej 30, 4040 Jyllinge
+ 45 4631 8797
kulturskolen@roskilde.dk
Administrator
Annette Salvad