K R O P - elevudstillling på BGK Ringsted

71

BGK Midt & Vest inviterer til fernisering af Ringstedafdelingens årlige afsluttende elevudstilling i Projektrummet / Eksercerpladsen på Ringsted Musik- og Kulturskole fredag d. 13. maj 2016 kl. 16.30 – 18.30. Her viser elever fra det billedkunstneriske grundkursus egne kunstværker.

BGK Ringsteds elever har hver især fordybet sig i nogle kunstneriske undersøgelser, der udspringer af den inspiration, de fik fra den årlige studierejse, der i år gik til kunst- og kulturbyen Malmø. Dette har resulteret i selvstændige værkproduktioner, der vises på elevudstillingen med titlen ”KROP”. På udstillingen kan man se maleri og tegning, video og foto, skulptur og installation. 

Omdrejningspunktet for udstillingen er den menneskelige krop. Temaet manifesteres ved at eleverne hver især har givet deres tanker og ideer ”krop” igennem de udstillede værker. Samtidig leder værkerne tankerne mod det performative i kunsten, hvor kroppen fungerer som katalysator for en kunstnerisk handling, som udtryk for en tilstand eller som målestok for vores opfattelse af verden.

Med de udstillede værker går eleverne efter udstillingsperioden til eksamen, der forgår mundtligt som en fælles værkgennemgang med en ekstern censor til stede. Her får eleverne lov til at redegøre for deres tanker, ideer og kunstneriske overvejelser bag værkerne, mens de får en faglig vurdering.

Udstillingen åbnes af Borgmester Henrik Hvidesten. Der vil herefter blive budt på forfriskninger og stemningsfuld musik ved Magnus Christensen på klaver og Viktor Steffensen på bas, og BGK Ringsteds elever og kunstfaglig afdelingsleder Astrid Winsløw Hammer vil være til stede under ferniseringen.

74

På udstillingen detager Ann-Sofie Munk Jensen, Emilie Stonor Friis Christensen, Mathilde Møller Sørensen, Nina McAlpine Holst, Rosa Garth-Grüner, Sebastian Brix Larsen, Sebastian Rix og Sissel Larsen.

Udstillingen kan ses 14. – 16. maj kl. 11 - 17 alle dage og indgår i udstillingsprogrammet for ”Kunstdage i pinsen” i Ringsted Kommune.

Adresse: Projektrummet / Eksercerpladsen på Ringsted Musik- & Kulturskole, Regimentet 3, Ringsted.

Arrangør og kontaktperson: Kunstfaglig Afdelingsleder Astrid Winsløw Hammer, tlf. 21 33 83 35 / astridwinslowhammer@yahoo.dk