Læs mere om projektet...

Elever, der er på tredje år på BGK, opfordres til at lave et særligt og selvstændigt projekt. Ronja Louring Kochs projekt er denne fantastiske udsmykning i Byens hus. Gennem det meste af dette skoleår har Ronja Louring Koch arbejdet dedikeret på at gennemføre udsmykningen. En meget smuk og harmonisk kolorisme inviterer os til at nyde rummet og den store håndværksmæssige akkuratesse. Ronja Louring Koch har gennemført opgaven på den mest overbevisende måde og til glæde for alle husets brugere. Vi glæder os til at vise resultatet på årets skoleudstilling.

Workshop med klimakunstner

Eleverne fra Billedkunstnerisk Grundkursus flyttede den 3. april 2017 undervisningen ud på Stændertorvet. De havde inviteret den spændende billedkunstner Hartmut Stockter til workshop. Folk fra byen deltog.

BGK Midt & Vest tager en gang årligt på studietur til udlandet for at holde sig orienteret om, hvad der foregår på den internationale kunstscene. I år gik turen til London.

Byen har budt på et væld af kunst, design og arkitektur; vi har oplevet både etablerede og mindre etablerede kunstnere og institutioner samtidig med at vi har snuset til byens atmosfære på tæt hold…

På BGK Midt & Vest har vi netop haft et intensivt forløb i arkitektur hvor vi har bygget og animeret 3D-modeller i 3D-tegneprogrammet Sketchup. Dertil fik vi stillet en mere fri opgave, hvor vi har brugt de ting vi har lært og arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur. Vi fik desuden et lynkursus i at lave arkitekturmodeller i pap og papir mm: En slags arkitektur-croquis, hvor vi byggede os igennem arkitekturhistorien. Der blev også tid til at gennemgå dette års opgave til optagelse på Arkitektskolen, KADK.

Arbejdstema: Begrænset Rum

Et begrænset rum kan ses både helt konkret, fysisk, men også som et mentalt/psykologisk rum, der er begrænset af noget.

Opgave: At lave en stedsspecifik installation ud fra titlen ”Begrænset Rum”.

Der er 4 typer materialer til rådighed. Man kan vælge at bruge en eller flere typer materiale:

BGK Roskildeafdelingens udstilling 2016, i vores ny lokaler i Byens hus.

Udstillingen fortsætter i andre steder i Byens hus, bl.a. har vi fået lov at låne den smukke, gamle byrådssal. De unge talenter arbejder med en lang række emner og materialer. Der er eksempler, hvor de unge har arbejdet med video, keramik, aluminium, maleri, møbler - og ikke mindst kunstbøger fylder meget på årets udstilling.

Claus Ejner er billedkunstner og digter. Han arbejder med performance, tekst, foto,
tegning, gouache, skulptur, lyrik. En fællesnævner er et samspil mellem tekst og billede/sprog og krop.

Weekendens workshop handlede om konkretpoesi/visuel poesi.

Af og med elever fra Ringsted Musik- og Kulturskole i samarbejde med elever fra BGK Midt & Vest.

26. og 27. september 2015 var Hans E Madsen gæstelærer.

Der blev eksperimenteret med lys på mange forskellige, spændende måder.

Du kan læse om Hans E Madsen på følgende link: http://hansemadsen.com/