//BLAOW// Frj - Crl - Frd - Rgmr - Sr - Kmll - Gstv - Sgn - Cmll - Rnj - Ccl - Nnn - ndrs

Endnu en herlig studietur

Subtitles

Kino, Algade Roslikde

Museet for Samtidskunsts formidlingslokaler

Skolens anden tur til New York.

I efterårsferien var vi samlet på Sølyst, Holbækafdelingens værksted, til et intenst forløb med maleri. Gæstelærere Morten Buch og Mie Mørkeberg.

I sommeren 2011 har Ringsted afdelingens elever afholdt en uges Street Art camp orienteret mod Ringsted by. Vi har arbejdet både arbejdet, sovet og spist på Ringsted Galleriet. Vi blev fra starten enige om, at skille graffiti og gadekunst ad, for at få større råderum. Det resulterede i mange forskellige manifestationer rundt omkring i byrummet.

Ved graffiti som allerede var i byrummet, hang man små skilte, hvor i med sprog som normalt anvendes til at præsentere museelle værker beskrev man graffitiens udtryk, form og indhold. 

Tekst kommer snart!

Den 4.-5. februar 2012

Ud fra Tine Bay Lührssens praksis hvor videoen udspiller sig i, og omkring et konstrueret rum, har eleverne lavet små modeller med afsæt i: en farve, et objekt, og en bevægelse, der senere dannede grundlag for store rumkonstruktioner, som blev rammen om videoprojektionen.

Den 14.-15. Januar 2012-03-05 

Sidste års camp med kunststuderende som gæstelærer var en succes, derfor har BGK Midt og Vest igen inviteret studerende fra Kunstakademiet, Designskolen og Arkitektskolen til at lede årets første camp.

Malene Bang som i år repræsenterede Kunstakademiet tog afsæt i rebuskonstruktioner udført ved tre objekter. Yderligere blev der under weekenden arbejdet med gips, dens muligheder og begrænsninger.