Den 4.-5. februar 2012

Ud fra Tine Bay Lührssens praksis hvor videoen udspiller sig i, og omkring et konstrueret rum, har eleverne lavet små modeller med afsæt i: en farve, et objekt, og en bevægelse, der senere dannede grundlag for store rumkonstruktioner, som blev rammen om videoprojektionen.

Den 14.-15. Januar 2012-03-05 

Sidste års camp med kunststuderende som gæstelærer var en succes, derfor har BGK Midt og Vest igen inviteret studerende fra Kunstakademiet, Designskolen og Arkitektskolen til at lede årets første camp.

Malene Bang som i år repræsenterede Kunstakademiet tog afsæt i rebuskonstruktioner udført ved tre objekter. Yderligere blev der under weekenden arbejdet med gips, dens muligheder og begrænsninger.

Den 17.-18. September 2011

Med udgangspunkt i Torbens Ribes konceptuelle tilgang til det maleriske medie, hvor fokus flyttes fra den maleriske proces, til iscenesættelsen, konteksten og referencen, er eleverne blevet præsenteret i teori og praksis med samtidskunstens aktuelle scene inden for maleri.

For som han siger: ”maleriet det kan du bare købe på loppemarkedet”.

Den 12.-13. november 2011

 

Performancekunstneren fra Berlin - Cecilie Ullerup Schmidt - var gæstelærer på et weekend forløb med performance som hovedemne. 

En stor vægt var lagt på idéudvikling, hvor ordet var katalysatoren for et performativt handlingsforløb. Der blev lagt op til en diskussion om forholdet mellem det traditionelle teater og den performative optræden.

Efter et oplæg fra afdelingernes underviserer med eksempler på værker, som anvender maleriske virkemidler uden egentlig at være malerier, har eleverne arbejdet med titlen Maleri uden maling.

Stofligheden og koloristiken var de bærende elementer i det skabte arbejder. 

21. maj 2011- Elevudstilling på Sølyst

Udstillingstitlen, Ved søens anden side, understeger omdrejningspunktet for Holbækafdeling. Placering ved sø, park og slot har stor betydning, metalt og fysisk, for de visuelle udtryk der undervises i og arbejdes med på Sølyst.

Udstillingen var opdelt i en kurateret afdeling hvor elev Rasmus Myrup i dialog med medelever udviklede ideer og projektering af et specielt tilegnet værk fra hver elev.

I andre rum kunne publikum opleve 'bagkataloget' for elevernes årlige produktion - de mange udtryk og medier der har været arbejdet med. 

September 2011

Ungdomsområdet i Holbæk inviterede BGK elever til at udsmykke den ny ungdomsklub cafe på havnen i Holbæk under ledelse af gadekunstner Urban DK.

Rabalder 2011 på Musicon

Rabalderstræde 1, 4000 Roskilde

lørdag den 14. maj

Undet titlen Helt ung kunst udstillede 10 elever fra BGK - Ringsted i Ringsted Galleriet

Under titlen Sig det med Stole – Kernefamilie med mulighed for sidespring bestod opgaven i at lave en skulptur ud af 2 stole. Skulpturerne skulle reflektere elevernes tanker og følelser vedrørende "familiens skød": Arv og miljø, kærlighed og konflikt, nærhed og fravær. I særlige tilfælde måtte eleverne benytte komponenter fra en 3. stol. Der var altså "mulighed for sidespring".