Henrik Lund-Larsen, viser os rundt på skolen, fortæller om optagelsen, studieretningerne og om den forestående flytning af designskolen til Holmen.

Gæstelærere: Karin Lorentzen, Olaf Manske og Anders Bonnesen 

Vi ser udstillingerne med Amsel Kiefer og Sophie Calle.

Som led i Billedkunstneren, Bjørn Nørgaard's seperatudstilling, Re-modelling the world, på Statens Museum for kunst, opfører han en AKTION i overværelse af publikum.

Starter med ’billed-teaser’ med eksempler på kunstneres arbejde med maleri/ farve.

Eleverne udfordre hinanden med en række farve og maleri-undersøgelser som dels bliver i samlet flok, gruppevis og selvstændigt.

Læs mere om projektet...

Den mobile BGK-Informationstjeneste.

Vi ønsker at deltage med én måske to informationscampingvogne. Informationsvognene fungerer som informations- og serviceplatform for besøgende. 

Præsentation af elevarbejder og workshops fra hele 1. studieår: Video, foto, performance, installation, maleri, grafik og andre tema- og udstillingsprojekter igennem året.