Struktur

BGK er et 3-årigt kursusforløb inddelt i 6 semestre. 
Skoleåret er på 36 uger med start i september 2016 og afslutning medio maj 2017.

Der undervises i alt 360 lektioner på et skoleår, og lektionerne skemalægges som 2 dage à 3 lektioner ugentligt. De resterende lektioner tilrettelægges som weekendcamps og studieture i ind- og udland.

De 3 år er tilrettelagt som et 2-årigt grundforløb og en 1-årig afsluttende overbygning, hvor du får mulighed for at specialisere dig og arbejde med et selvvalgt afgangsprojekt.

Der er mødepligt på BGK.

4-ÅRIGT BGK OG TEAM DANMARK

Hvis du skal/er gang med en ungdomsuddannelse har du mulighed for at få tilrettelagt et 4-årigt uddannelsesforløb med BGK, der svarer til Team Danmark-modellen. Dette er en aftale du laver med din studievejleder på dit uddannelsessted.


STUDIEPLAN FOR BGK MIDT & VEST

Struktur og indhold

BGK er et 3-årigt kursusforløb inddelt i 6. semestre.

Skoleåret er på 36 uger med start i august/september, og det afsluttes medio maj.

Der undervises i alt 360 lektioner på et skoleår, og lektionerne skemalægges som 2 dage á 3 eller 4 lektioner ugentligt alt efter behov. De resterende lektioner tilrettelægges som weekend internater, sommercamps og studieture i ind - og udland.

De 6 semestre består af 3 grundforløb, 2 fordybelsesforløb og et afsluttende forløb med et selvvalgt afgangsprojekt.

Undervisningen omfatter løbende:

 • værkstedsfag
 • tematisk arbejde
 • kunsthistorie / kunstteori
 • eksperimenter og kreative processer, idéudvikling
 • projekter og opgaveformulering
 • værkgennemgange
 • fusion mellem de forskellige kunstarter
 • udstillinger
 • debatoplæg, diskussioner, foredrag og gæstelærerbesøg
 • research i bøger, magasiner, på Internettet etc.
 • selvstændig personlig fordybelse


Undervisningen sigter mod, at de studerende bl.a. udvikler:

 • kompositions-, form- og farve forståelse
 • materialefornemmelse og -kendskab
 • håndværksmæssige færdigheder og teknikker
 • personligt udtryk, kreativitet og uortodoks tænkning
 • kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, som er relevant
       for det billedkunstneriske område
 • forståelse for markedsføring


Semesterplan

Grundforløb 1 – 1. semester (efterår)

Der er fælles Introtur for alle studerende på BGK.

Første halvdel af semestret består af introduktion til områderne:

 • 2D
 • 3D
 • Digitale medier
 • Teori og kunsthistorie


I anden halvdel arbejdes der med 2D indenfor områderne:

 • Maleri
 • Tegning
 • Grafik


Grundforløb 2 – 2. semester (forår):

I første halvdel af semestret arbejdes der med Digitale medier:

 • Digitale medier: Foto, video m.m.
 • Digitale redskaber: Billedbehandling, redigering, brug af programmer. 


Endvidere er der teori og praksis som oplæg til studietur i vinterferien.

Anden halvdel af semestret fokuseres på 3D indenfor skulptur/objekt:

 • Modellering, ler og gipsarbejde m.m.
 • Støbeteknikker
 • Materialekendskab: Klassisk og nutidsrelateret.
 • Readymades
 • Installation:
 • Rum
 • Stedspecifik
 • Lyd, lys og bevægelse


Endvidere er der teori og praksis som oplæg til Sommercamp

Udvidet Grundforløb – 3. og 4. semester (efterår og forår)

Introduktion til og forløb med:

 • Arkitektur
 • Design
 • Nye grafiske medier
 • Web, Netart
 • Installation
 • Performance
 • Land/Streetart
 • Blandform
 • Animation


Der indgår studietur i vinterferien, en praktik- eller føl – ordning, hvor de studerende får mulighed for at studere udøvende kunstneres praksis på tæt hold.

Endvidere er der teori og praksis som oplæg til Sommercamp.

Fordybelsessemester – 5. semester (efterår):

I første halvdel arbejder de studerende med selvvalgt medie(r). De studerende får målrettet individuel vejledning.

Studietur i efterårsferien til f.eks. New York.

Sidste halvdel af efterårssemestret fortsættes den individuelle fordybelse og vejledning. Der lægges vægt på markedsføring f.eks. med henblik på hjemmeside og portofolio.

Endvidere arrangeres besøg på de kunstneriske uddannelser.

Afsluttende forløb - 6. semester (forår):

Eleverne afslutter hvert år med en udstilling, hvor de efter udstillingsperioden går til eksamen med deres udstillede værker. Det foregår mundtligt som en fælles værkgennemgang med en ekstern censor til stede. Her får eleverne lov til at redegøre for deres tanker, ideer og kunstneriske overvejelser bag værkerne, mens de får en faglig vurdering og sparring.